Tilbake

Spesialutstyr

I denne hovedgruppen inngår forskjellig spesialutstyr for maritime fartøy. Fiskeutstyr og foredlingsanlegg inngår, samt forskjellig utstyr og installasjoner til bruk på større havdyp. Oljeoppsamlingsutstyr inngår også.

IMI online