Tilbake til hovedgruppen

Dypvanns- og seismikkutstyr

Utstyr til bruk for operasjoner på større dyp. Eksempler på utstyr er ROV, dypvannskamera og dypvannsseismikk.

For seismikkutstyr til søk etter dyreliv. se - Detektering og identifikasjonsutstyr.

IMI online