Tilbake til hovedgruppen

Jakt- og fiskeutstyr

Fiskeredskaper og trålredskaper til bruk på fiskefartøy. Eksempler på produkter er bunntrål, nøter, notliner og blåser.

For seismikkutstyr for søk etter fisk se - Detektering og identifikasjonsutstyr.

IMI online