Tilbake til hovedgruppen

Utstyr for prosessering av fisk

Prosessanlegg primært for fisketrålere og andre fiskefartøy. Eksempler på produkter er filemaskiner og fisketellemaskiner.

IMI online