Tilbake til hovedgruppen

Utstyr for bekjemping av utslipp

Utstyr for oppsamling av oljeutslipp og annen forurensing. Eksempler på produkter er lenser, skimmere og dispergeringsutstyr.

IMI online