Tilbake

Tanker og utstyr for varming/kjøling

Alle typer tanker (last, ballast, ferskvann m.m.) som finnes på skip og maritime installasjoner, og utstyr for rengjøring av disse. Her inngår også utstyr for oppvarming/kjøling av fluider som for eksempel varmevekslere, kjeler og evaporatorer.

IMI online