Tilbake til hovedgruppen

Tanker

Tanker for oppbevaring av produkter ombord på skip og maritime installasjoner.
Eksempler på produkter er høytrykkstanker, stabilisatortanker, oljetanker og bunkerstanker.

IMI online