Tilbake til hovedgruppen

Varmevekslere og dampgeneratorer

Utstyr for utveksling av varme og produksjon av damp.
Eksempler på produkter er rørvarmevekslere, termopaneler, platevarmevekslere og dampgeneratorer.

IMI online