Tilbake til hovedgruppen

Evaporatorer, kondensatorer og tilbakeslagsenheter

Fordampere og mottaker for bl.a. ferskvannsproduksjon på skip og maritime installasjoner. Eksempler på produkter er fordampere for koking av sjøvann i vakuum, dampfangere og kondenspotter.

For flere produkter til ferskvannsproduksjon se - Ferskvannsproduksjon.

IMI online