Tilbake

Båter, brannsikring, brannslukking og redningsutstyr

I denne hovedgruppen inngår utstyr for sikkerhet av installasjon og personer ombord. Det vil si båter og utstyr for personlig sikkerhet og livredning, samt dykkerutstyr. Anlegg og utstyr for å detektere og bekjempe brann, varme og gasser inngår også.

IMI online