Tilbake til hovedgruppen

Livbåter/flåter og andre båter

Båter og flåter brukt til livredning og til generelt vedlikehold. Eksempler på produkter er MOB båter, livbåter, gummibåter og redningsflåter.

Personlig sikkerhetsutstyr/livredning inngår ikke, se henholdsvis - Sikkerhetsutstyr og - Utstyr for livredning.

IMI online