Tilbake til hovedgruppen

Utstyr for beskyttelse og detektering av brann

Utstyr for detektering av brann, røyk og gasser, samt installasjoner for beskyttelse mot disse. Eksempler på produkter er alarmsystem, brann- og gassvarslere, brannspjeld, brannventil og overspenningsvern.

For brannslukningsutstyr se - Brannslukningsutstyr.

IMI online