Tilbake til hovedgruppen

Sikkerhetsutstyr

Personlig sikkerhetsutstyr for beskyttelse mot røyk, gass, kjemikalier etc. Eksempler på produkter er oksygenapparat og overlevelsesdrakt.

Personlig livredningsutstyr inngår ikke, se - Utstyr for livredning. For verneutstyr se også - Personlig utstyr

IMI online