Tilbake

Kraftgenerering, fremdrift og manøvrering

Hovedmotorer og hjelpesystemer for alle fremdriftsformer til skip og maritime installasjoner, samt utstyr for manøvrering. Her inngår forbrenningsmotorer, generatorer, gir, propeller, ror, styremaskineri, akslinger etc.

IMI online