Tilbake til hovedgruppen

Pakninger, forseglinger og andre tetningskomponenter

Diverse pakninger og forseglinger. Primært for bruk i styre- og fremdriftssystemer.
Eksempler på produkter er stempelringer, akselforseglinger og pakninger for platevarmevekslere.

IMI online