Tilbake

Hydraulisk utstyr, pumper og prosessanlegg

Utstyr på skip og maritime installasjoner som er hydraulisk drevet, samt utstyr for væskeoverføring og -behandling. Her inngår pumper, rør, filter, separatorer m.m. for alle typer fluider.

IMI online