Tilbake til hovedgruppen

Renseanlegg og væskebehandling

Anlegg for bl.a. behandling av avfall og avsalting.
Eksempler på produkter er omvendt osmose- og membrananlegg, oksygenaktivatorer og radonutskillere.

IMI online