CBS

CBS (Component Breakdown Structure) er en relativt ny komponentstruktur utviklet av DNV proNavis i 2003. Komponentstrukturen er en overordnet hierarkisk gruppering av vanlige produkter som finnes i maritime industri, dvs en strukturet gruppering av produkter som inngår i større mariti me systemer, skip og offshoreinstallasjoner.

CBS er ikke gruppert etter funksjon og type hovedsystemer slik den velkjente funksjonsorienterte SFI-nedbrytningstrukturen for skip er, men etter en logisk gruppering av ulike komponenter. Komponentstrukturen er gruppert i følgende 16 hovedgrupper:

CBS

Hver hovedgruppe har igjen 10 undergrupper som spesifiserer produktgruppene ytterligere.