Tilbake til hovedgruppen

Underholdningsutstyr

Underholdningsutstyr for skip og offshore. Eksempler på produkter er videoprojektorer, høytalere og treningsutstyr.

For monitorer til bruk på bro/kontrollrom se M14 - Utstyr og inventar for bro.

IMI online