Tilbake til hovedgruppen

Sykehusutstyr og medisinsk utstyr

Utstyr av forebyggende og helbredende art, mot skader og sykdom. Dette inkluderer lege- og tannlegeutstyr/inventar, medisiner og førstehjelpsutstyr. Eksempler på produkter er medisiner, hjertestarter, førstehjelpsskap og båre.

IMI online