Tilbake til hovedgruppen

Sertifisering, kvalitetssikring og verifiseringstjenester

Kontroll, sertifisering og verifikasjonstjenester av skip og maritime installasjoner. Eksempler på tjenester som inngår er kontroll og sertifisering av maritimt utstyr, evaluering av programvare, kvalitetssikring av prosesser og annen sertifisering.

IMI online