Tilbake til hovedgruppen

Ingeniørtjenester

Ingeniørtjenester i forbindelse med skip og maritime installasjoner. Eksempler på tjenester er utvikling av komplekse styringssystemer, detaljkonstruksjon, beregning av strukturintegritet, vibrasjonsberegninger og feilsøkingstjenester.

IMI online