Tilbake til hovedgruppen

Luker, deksel, porter, ramper og plattformer

Luker og deksler for bruk ombord på skip og maritime installasjoner, blant annet for bruk over tanker og lasterom.
Eksempler på produkter er innvendige nedstøpingsluker, inn/utvendige overfallsluker , arbeidsplattformer og tankluker.

IMI online