Tilbake til hovedgruppen

Kanaler, renner, lameller og røroppheng

Kanaler til ventilasjonsanlegg, brett/bruer til kabler og festemateriell for disse.
Eksempler på produkter er fleksible ventilasjonskanaler og brett for elektriske kanaler.

IMI online