Tilbake til hovedgruppen

Daviter og master

Skipsmaster og kraner/daviter for utsettelse av livbåter og MOB-båter fra skip og maritime installasjoner.
Eksempler på produkter er gravitasjonsdavit, motorisert davit og master for festing av radar- og radioutstyr.

IMI online