Tilbake

Konstruksjon- og fabrikasjonsutstyr

Konstruksjons- og fabrikasjonsutstyr til bruk på verft. Her inngår utstyr for bearbeiding av plater, profiler, stenger, rør etc. og utstyr for ståltransport, inspeksjons- og testutstyr, samt annet utstyr til bruk i byggefasen.

IMI online