Tilbake

Navigasjon og kommunikasjon

I denne hovedgruppen inngår all type utstyr for radio og telekommunikasjon internt og eksternt på maritime fartøy og installasjoner, men også utstyr for visuell kommunikasjon og lydsignal. Nautisk utstyr brukt til søk og navigering inngår også.

IMI online