Tilbake til hovedgruppen

Plastikk

Materiell og utstyr laget av plastbaserte produkter for bruk på skip og maritime installasjoner.
Eksempler på produkter er plastrør, fiberforsterket plastheft og plastfilm.
Maritime Leverandører
Astrup AS
Scanco A/S
TQC Sheen Norge AS

IMI online