Tilbake til hovedgruppen

Plastikk

Materiell og utstyr laget av plastbaserte produkter for bruk på skip og maritime installasjoner.
Eksempler på produkter er plastrør, fiberforsterket plastheft og plastfilm.

IMI online