Tilbake til hovedgruppen

Antikorrosjon

Produkter som bidrar til å forhindre korrosjon på skip og maritime installasjoner. Materialbeskyttelse ved hjelp av katodisk beskyttelse (passiv og aktiv) og overflatebehandling som maling/primere. Andre eksempler på produkter er agenter for overflatebehandling og væsker for tilsetting i lukkede rørsystem.

IMI online