Tilbake til hovedgruppen

Andre materialer

Diverse materialer for bruk på skip og maritime installasjoner. Her finnes alle materialer som ikke ligger i andre underkategorier under hovedkategori - Materialer, materialbeskyttelse og isolasjon.
Eksempler på produkter er eksplosjonssikre materialer, flytende kork og skumtetning.

IMI online