Tilbake til hovedgruppen

Luft- og gassventiler

Ventiler for bruk i luft/gass anlegg på skip og maritime installasjoner.
Eksempler på produkter er høyhastighetsventiler, luftrørsventiler for ballast og bunkers, samt pneumatiske, elektriske og hydrauliske ventilaktuatorer.

IMI online