Tilbake til hovedgruppen

Luft- og gassbehandling (dehydrerere, luftseparatorer)

Utstyr og systemer for hydrering/dehydrering av luft og gass, samt diverse separatorer.
Eksempler på produkter er reforgassingsanlegg, væske/luft-separatorer og fuktighetskontroll.

IMI online