Tilbake til hovedgruppen

Skip, rigger og plattformer til leie (isbryting, oljesøl, vedlikehold)

Utleie av skip og maritime installasjoner. Eksempel på utleieobjekter er skip for reparasjon av bøyer, slepebåter, isbrytere og skip for oppsamling av oljeutslipp. Utleieobjekter med eller uten teknisk operasjon.
Maritime Leverandører
Shipping Enterprise

IMI online