Tilbake til hovedgruppen

Elektro- og elektronikktjenester

Alt av elektriske arbeid på skip og maritime installasjoner. Prosjektering av elektriske anlegg med både svak og sterk strøm inngår. Eksempel på tjenester er installasjon av kabler, tavler, sikringsskap, reservekraftanlegg, instrumentpanel, samt vedlikehold og reparasjoner.

For elektriske komponenter, se - Elektrisk utstyr.

IMI online