Tilbake

Elektrisk utstyr

Utstyr til elektriske fellesanlegg og fordelingssystemer om bord på skip og maritime installasjoner. Her inngår også instrumenttavler, belysning, elektriske motorer og utstyr for elektrisk oppvarming.

IMI online