Tilbake til hovedgruppen

Sensorer, målere og detektorer

Sensorer, nivåmålere og detektorer. Eksempler på produkter er induktive sensorer, analoge sensorer , posisjonssensorer, elektromekaniske sensorer, punktdetektorer, linjedetektorer og akustiske lekkasjedetektorer.

For branndetektorer se - Utstyr for detektering og beskyttelse mot brann

IMI online