Tilbake til hovedgruppen

Alarmutstyr

Sikkerhetssystemer som varsler om uønsket varme, gass, vanninntregning etc. Eksempler på produkter er lensevannsalarm, strømningsalarm og gassalarm.

For brannalarmer se - Utstyr for detektering og beskyttelse mot brann

IMI online